Warning: Use of undefined constant translate_tb_widget_register - assumed 'translate_tb_widget_register' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/libertiesalliance.org/public_html/wp-content/plugins/translate-this-button/ttb-sidebar-widget.php on line 129
Etnische zuivering in Engeland :: Liberties Alliance

Etnische zuivering in Engeland

By • on May 6, 2010

Binnen twintig jaar al, zal de inheemse bevolking van Engeland onder de 40 jaar een etnische minderheid zijn in eigen thuisland.

Paul Weston is kandidaat voor UKIP in de algemene verkiezingen voor de steden Londen en Westminster. Britse lezers uit die kieskring zouden zich er bewust van moeten zijn dat er een reëel alternatief is voor de lafaards en leugenaars van de drie grote partijen die in de Britse verkiezingen gebruikelijke ‘keuze’ zijn.

Etnische zuivering in Engeland

door Paul Weston

Het is begrijpelijk dat de overgrote meerderheid van de zwaar geindoctrineerde Engelse bevolking zich niet bewust is van de continentale verschuiving in de demografie van migratie en geboortecijfers, die bijvoorbeeld de inheemse bevolking van Engeland onder de leeftijd van 40 jaar, binnen twintig jaar zal verbannen naar de status van etnische minderheid in eigen thuisland

Begrijpelijk allemaal, maar als de ontvangende kant van progressief onderwijs en door de staat georchestreerde van-wieg-tot-graf 24/7 hersenspoeling hun socialistische oogkleppen zouden kunnen afwerpen, en met de ogen van hun grootouders vol afgrijzen hun omgeving bezien, hebben zij dat alles alleen maar aan zichzelf te wijten, omdat hun verdrijving plaats vond in het volle zicht van diegenen die weigerden het te zien. Achteraf beschouwd: hoe had er eigenlijk ook iets anders uit kunnen rollen dan een geleidelijk uitsterven, wanneer men bedenkt wat onze socialistische leiders in de afgelopen decennia zoal hebben uitgespookt. Zij hebben:

  1. Zich gefocust op een klein maar welvarend land, bevolkt door een snel in omvang dalende inheemse bevolking die minder dan 1% van de totale wereldbevolking vertegenwoordigt en waarvan het territoriale thuisand minder dan 1% van het bewoonbare gebied in de wereld vormt.
  2. Een welvaartsstaat gevestigd met een wettelijke verplichting om gratis huisvesting, voedsel, onderwijs, gezondheidszorg, vertaaldiensten en geld-uit-de-muur te verstrekken aan mensen in nood, waarbij de meest behoeftigen enkel en alleen beoordeeld worden op het aantal kinderen dat ze hebben;
  3. De deuren van dit kleine land opengegooid voor de armoedige krioelende miljarden uit de derde wereld en er tegelijkertijd voor gezorgd dat de vele vrouwen van de islamitische mannen goed in de gaten kregen dat hoe meer kinderen ze produceren, hoe groter het huis en de uitkerings-cheque is die ze van de staat krijgen — hoewel polygamie in Engeland, op papier, verboden is;
  4. Nieuwkomers aangemoedigd om trots te zijn op de cultuur en religie van het derdewereldland waar ze van waren ontsnapt, om ze vervolgens “op te voeden” in het ontwikkelen van een ongezonde vijandigheid jegens het “imperialistische” en “onderdrukkende” verleden van hun gastland;
  5. De oude en inheemse bevolking gedemoniseerd als zijnde institutioneel racistisch al vanaf het bereiken van het vijfde levensjaar[1] en het aannemen van “haat”-wetten die dan vervolgens voornamelijk ingezet worden om de inheemse bevolking te criminaliseren en om diegenen die zich uitspreken tegen hun territoriale en culturele verdrijving het zwijgen op te leggen.
  6. Het multiculturalisme geprezen als iets positiefs en de islam als een religie van vrede, en dan achterover gaan leunen om de resultaten van hun sociale experiment te bekijken — want wat zou er immers mis kunnen gaan?

De progressieve linksmensen die in de fraaie herenhuizen aan de grachten wonen zul je horen zeggen dat er niets verkeerd kan gaan, dat de massa-immigratie alleen maar een zegen is, een onbetwistbare en onweerlegbare waarheid die geduldig en met dédain uitgelegd moet worden aan de onderbuiken en ongewassenen, zelfs als PvdA moeders hun rondrennende, voorhoofd fronzende, lieve kleine bruine mensjes oververheerlijken en onderbetalen, wiens kleurrijke inspanningen bestaan uit het zorgen voor de tuin, de keuken, de wasplaats en de kinderen van de bediende-bezittende socialistische klasse, zodat deze laasten zich kunnen wijden aan belangrijker dingen in het leven, zoals het kapitalisme verketteren in de uurtjes tussen geld bijdrukken en nog meer geestdodende televisie maken.

Voor de witte arbeidersklasse echter — die lang vergeten getrouwen die faalden in de hen toegedachte rol in langetermijnplannen van de door ontrouwe levenspartners bedrogen intellectuelen — betekent dit niets anders dan bevolkingsvervanging, of in de directere maar oprechtere taal van de bedrogen werkende man die men zo zelden als genodigde aantreft bij de progressieve grachtengordeldinertjes: etnische zuivering.

Is dit wat te kras gesteld? Patricia Morgan van The Salisbury Review denkt van niet. In 2006 schreef ze een artikel getiteld “Etnische zuiveringen in Oost-Londen,” primair gericht op de Londense wijk Tower Hamlets en de verdrijving van de witte arbeidersklasse daar, die Adolf Hitler en de Luftwaffe hadden overleefd om vervolgens alsnog tenonder te gaan aan de vloedgolf van socialisme en multiculturalisme dat zo gretig door de Britse PvdA bevorderd wordt .

Mevrouw Morgan brengt een gesprek met een linkse vriend in herinnering, die zich langzaam aan bewust werd van de resultaten van de verwrongen multiculturele ideologie van het socialisme :

Toen één van mijn oude PvdA kennissen zijn ongerustheid liet merken over het islamitisch terrorisme, vroeg ik hem waarom hij dan altijd zo happig was geweest om zoveel mogelijk immigranten hier binnen te halen. Hij vertelde me dat hij geprobeerd had “revolutie te maken”. Ofwel: aangezien het niet mogelijk was gebleken om het Paleis te bestormen of Sovjets op het Binnenhof te installeren, kon je altijd nog de bevolking veranderen en die zo “gehate” andere vervangen.

Maar, zoals met al het socialistische beleid, pakte de anti-Midas[2] aanpak van Links uit zoals het altijd uitpakte, en die gehate “andere” bleek niet een bolhoeden bourgeoisie te zijn, maar de Engelse arbeidersklasse zelf, wiens naïeve geloof in de socialistische belofte van een Brave New World erin faalde te begrijpen dat het uitverkoren volk niet wit was, maar bruin en niet christelijk maar islamitisch en niet Engels: de leden van om het even welk derde-wereld volk wiens cultuur onherroepelijk op gespannen voet met die van de ontvangende cultuur zou staan.

Patricia Morgan gaat verder met de beschrijving van de versnelde verdringing van de inheemse East-Enders, wanneer de nieuwkomers uit Bangladesh rechtstreeks naar de kop van de wachtrij voor woningen doorschoof wegens de grootte van hun gezinnen, met naar goed islamitische traditie een gemiddelde van zeven kinderen per vrouw. Ik zeg met opzet niet “per echtpaar”, omdat veel moslimmannen in Tower Hamlets ieder vier vrouwen hebben, allemaal “legaal” gesteund door de Britse staat, zodat zij soms de vader zijn van wel achtentwintig kinderen in een letterlijke tsunami van polygame demografische oorlogvoering, geïmporteerd vanuit dorpen-met-één-waterput in Bangladesh via Heathrow, Terminal 1, naar de straten van onze voorouders.

Frank Dobson, een Labour-parlementslid en een verrader die zich in de ministeriële rangen heeft weten te werken in het kabinet van Tony Blair, was druk in de weer om het aloude electoraat te vervangen. Sprekend voor een publiek van immigranten uit Bangladesh in Tower Hamlets een paar jaar geleden, moedigde hij hen aan zichzelf te voorzien van alles wat er maar van staat te krijgen is, en ging daarin erg ver: het maakte hem niet uit hoeveel men tot zich nam, want het zou toch nooit volledig de onderdrukten uit de niet-witte wereld kunnen compenseren voor de geleden ellende en plunderingen in de historie onder de laars van de imperialistische-racistische-onderdrukker, en dat was dan Groot-Brittannië.

En vandaag de dag leven we met de resultaten van dit verraad en zelfs landverraad. Tower Hamlets heet nu “Banglatown” waar — met uitzondering van enkele dominees die ook wel bekend staan als kerkelijke koppen van jut — vrijwel geen witten over zijn, net zoals er nog heel weinig witten zijn in menig andere wijk van Londen, waar de niet-witte bevolking thans 42% bedraagt [In Rotterdam was dat in 2009 al meer dan 50%] terwijl één-derde van alle “Londenaren” buiten het Verenigd Koninkrijk geboren zijn.

Als u denkt dat woorden als kolonisatie, bevolkingsvervanging en etnische zuivering een tikkeltje te overdreven zijn, of misschien zelfs xenofoob zijn, dan moet u deze video eens bekijken van de culturele verrijking in de straten van Wembley, nog zo’n deel van Londen dat de inheemse bevolking stilletjes ontruimd heeft in een golf van witte vlucht, en waar in 2007 niet minder dan 340.000 Londenaren met de voeten, de trein, de boot en het vliegtuig de diversiteit vierden.

Veel andere Engelse steden gaan op precies dezelfde wijze, precies dezelfde kant op. Het niet-inheemse geboortecijfer ligt nu op nationaal niveau op een onvoorstelbaar gemiddelde van 35%, maar in de steden al op zo’n 60-70%. Dus de Engelse autochtone kinderen in Birmingham, Bradford, Oldham, Londen, Luton en Leicester worden een etnische minderheid in eigen land gemaakt, waar in hun scholen tot 150 verschillende talen worden gesproken: het lot dat alle Engelse kinderen in al onze steden en gemeenten binnen tien jaar wacht, en in het hele land nog vóór 2030.

Hoewel het onderzoeken van de etnische demografie geen exacte wetenschap is, wordt algemeen erkend dat de allochtone bevolking van Groot-Brittannië ongeveer 15% is [in NL 25%], wat neerkomt op 9 miljoen op een totale bevolking van 60 miljoen [in NL 3,2 miljoen op een totale bevolking van 16,5 miljoen (CBS)].

Echter, de inheemse Britse bevolking telt veel oude mensen, waardoor slechts 50% jonger dan 40 jaar is [in NL 38%], terwijl de niet-inheemse bevolking de tendens toont veel jonger te zijn wegens hun hogere geboortecijfer, waarvan 75% zich bevindt in de leeftijdsklasse onder de 40 jaar [in NL 60%].

Uitgaande van deze (statistische) gegevens, ziet de bevolking van Groot-Brittannië onder de leeftijd van 40 er als volgt uit:

Autochtone bevolking GB 2009: 25,5 miljoen [vergelijk NL: 6,2 (CBS)]
Allochtone bevolking GB 2009: 6,75 miljoen [vergelijk NL: 2,0 (CBS)]

Maar de verschillen in de huidige geboortecijfers veroorzaken een afname van de autochtone bevolking van 25% per generatie, terwijl de allochtone bevolking historisch gezien een verdubbeling per generatie toont en waarbij de moslimpopulatie tien keer sneller toeneemt dan de rest van de samenleving.

Als we deze gegevens projecteren naar 2030, zien de cijfers er als volgt uit:

Autochtone bevolking GB in 2030: 19 miljoen [vergelijk NL: 9,9]
Allochtone bevolking GB in 2030: 13,5 miljoen [vergelijk NL: 6,6]

Bijkomend moeten we nog met het volgende rekening houden:

Ongeveer 200.000 Britten emigreren per jaar. [NL: ca. 50.000 autochtonen (2008)]
Ongeveer 200.000 legale immigranten arriveren per jaar. [NL: ca. 144.000 — excl. gelegaliseerde Asielzoekers]
Ongeveer 300.000 illegale immigranten worden elk jaar Engeland ingevoerd om de productiviteitsdoelstellingen van de overheid te bereiken. [NL telde in 2002 al ca. 160.000 illegale vreemdelingen (Engbersen et al) en er zijn om te beginnen 8-10.000 afgewezen asielzoekers per jaar (2009) van wie een deel in de illegaliteit ‘verdwijnt’

Als we deze lijn doortrekken naar naar 2030, zien de cijfers er als volgt uit:

Autochtone bevolking 2030: 15 miljoen [vergelijk NL: ca. 8,9 in 2030]
Allochtone bevolking 2030: 23,5 miljoen [vergelijk NL: ca. 8,1 in 2030]

Binnen een paar decennia een etnische minderheid gemaakt worden in eigen land wijst erop dat het regeringsbeleid, zoals onlangs is onthuld, inderdaad als opzet heeft de Engelsen etnisch uit hun vaderland weg te zuiveren. Hoewel de multiculturalisten die dit geniepige verraad plegen het nooit zo direct verwoord hebben, is door hen de massa-immigratie ingezet als middel voor het bereiken van hun maatschappelijke doelstellingen.

Deze cijfers zijn niet hysterisch, noch komen ze voort uit onderzoeken van paranoïde tijdschriftjes. In 2007 schreef The Guardian dat Groot-Brittannië afstevende naar een bevolkingsomvang van 70 miljoen in 2031, zo’n 10 miljoen meer dan nu. Maar men vermeldde er niet bij dat die aanwas van een extra 10 miljoen mensen, gezien de gelijktijdige afname van de inheemse bevolking en emigratie, de invoer vereist van heel wat meer dan alleen een extra 10 miljoen immigranten.

De liberalen en de linksen zijn zich er maar al te bewust van dat de inheemse bevolking etnisch gezuiverd wordt. In 2000 voorspelde The Guardian een blanke minderheid Groot-Brittannië tegen 2100. De bevolkingsvervanging werd stilzwijgend aanvaard; er werd slechts nog gemijmerd over de termijn die nodig is om de gewenste raciale zuivering te bereiken.

De journalist met een ledenkaart van de Journalistenvereniging op zak die het artikel geschreven had, was zonder twijfel te vol van afkeer om rekening te houden met de raciale en culturele verdrijving van zijn tijdgenoten onder de leeftijd van 40 jaar, noch kon hij de massale toename van de immigratie sinds 2000 voorzien, of zelfs het onvermeld gebleven en eerder opmerkelijke voorbeeld van bevolkingsvervanging die alleen al Engeland plaatsvindt — Schotland en Wales zijn tot dusverre aan het lot ontsnapt dat Schotse politici De Ouwe Vijand hebben helpen overkomen.

Een ander feit dat zelden genoemd wordt — maar daardoor niet minder relevant — is dat socialisten altijd liegen. De cijfers over GB die in dit artikel worden gebruikt zijn afkomstig van een regering die een gevestigd belang heeft bij het achterhouden van de werkelijkheid over de verschrikking die zij voor de kiezers in petto hebben [zie bijvoorbeeld ook de weigering van kabinet Balkenende IV om opening van zaken te geven mbt de kosten van immigratie]. Slechts een handjevol marginale maar oprechte Sociaal Democratische politici zullen toegeven dat werkelijke cijfers nog veel ernstiger zijn dan wat de officiële cijfers suggereren, maar nog steeds houden zij iedere kennis achter over de werkelijke aantallen vreemdelingen in het land.

The Independent suggereerde dat de bevolking nu al zoveel als 80 miljoen mensen telt, en baseerde dit op de levensmiddelenomzet van de supermarkten, een cijfer dat voortkomt uit het aantal National Insurance kaarten die in omloop zijn, een kaart die van essentieel belang is als u wilt werken of een uitkering ontvangen. De schaduwminister van Binnenlandse Zaken, David Davis stelt dat er 76 miljoen NI kaarten uitgegeven zijn, wat neerkomt op 29 miljoen extra, bovenop het aantal in aanmerking komende Britse burgers.

Men hoeft alleen maar in onze dorpen en steden rond te wandelen om te realiseren dat de bevolkingsvervanging een substantieel en snel accelererend feit is. Het Britse parlementslid Ann Cryer, die Keighley vertegenwoordigt, een stad in de buurt van Bradford, schat dat er in de afgelopen vier jaar alleen al één miljoen Pakistanen naar Groot-Brittannië zijn gekomen om er te werken, te studeren of met geïmporteerde vrouwen te trouwen, wat 80% van alle huwelijken in haar gebied vertegenwoordigt, en waar de lokale politiechefs de cohesie tussen de inheemse en de niet-inheemse gemeenschappen als “zenuwslopend” beschrijven.

Genocide

De woede onder de autochtone werkende klassen is voelbaar, en neemt toe. Wanneer de werkende klasse met de English Defence League (EDL) de straten opgaat en steeds krachtiger uitroept: “Wij willen ons land terug, wij willen onze cultuur terug” en de socialistische studenten uit de middenklasse die zich bij de door islamieten-geïnfiltreerde UAF [“United Against Fascism,” soms ook United Against Freedom genoemd] aansluiten — als een surrogaat voor hun onvermogen anderszins te scoren — met meisjesachtigachtige piepstemmen kreten slaken als “nazi tuig weg uit onze straten”, dan zie ik geen reden mijn voorspelling af te zwakken dat in Europa (uiterlijk) in 2025 een burgeroorlog zal uitbreken.

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Alan Johnson deelt mijn apocalyptische visie op de mogelijke civiele onrust niet, stellende dat hij ‘s nachts bepaald niet wakker ligt van het vooruitzicht van een bevolkingsomvang van 70 miljoen, en dat hij geniet van het leven in een multiculturele samenleving. Maar inmiddels weten we dat dit een ordinaire leugen is om een veel groter kwaad te vergemakkelijken. Misschien zou de aandacht van de heer Johnson eens gevestigd moet en worden op de definitie van genocide van de Verenigde Naties:

Artikel 2: In dit Verdrag wordt onder genocide verstaan een van de volgende handelingen, gepleegd met de bedoeling om een nationale, ethnische, godsdienstige groep, dan wel een groep, behorende tot een bepaald ras, geheel of gedeeltelijk als zodanig te vernietigen:
(…)[3]

(c) het opzettelijk aan de groep opleggen van levensvoorwaarden die gericht zijn op haar gehele of gedeeltelijke lichamelijke vernietiging; …

Hoewel de VN niet bepaald hun statuten hebben opgesteld met de beste bedoelingen voor de belangen van ook de witten in het achterhoofd, betekent het niet dat dit genegeerd kan worden. Toen Bonnie Greer — een buitenlandse, licht ontvlambare, kleurrijke feministe — de onbetamelijkheid had om een overweldigde en zichtbaar geïntimideerde Nick Griffin in “Vragenuur” te zeggen dat er niet zoiets bestond als een inheems Engels volk, kreeg ze een applaus van het wild papegaaiende voorgeselecteerde en quasi onpartijdige BBC “huur-een-meute” publiek. Maar was zij zich er van bewust dat haar ontkenning van een nationaliteit en cultuur voor witten, die zij wel toekende aan alle niet-witten, werd gedekt door een andere VN-verklaring?

Die VN-verklaring over de rechten van inheemse volken luidt als volgt:

Artikel 6:
Elk inheems individu heeft het recht op een nationaliteit.

Artikel 8.1:
Inheemse volken en individuen hebben het recht niet te worden onderworpen aan gedwongen assimilatie of vernietiging van hun cultuur.

Artikel 8.2:
Staten zullen effectieve mechanismen bieden ter voorkoming van en als genoegdoening voor:

(a) Enige daad die tot doel of als gevolg heeft dat hun integriteit als aparte volken of hun culturele waarden of etnische identiteiten worden ontnomen;
(b) Enige daad die tot doel of als gevolg heeft dat hun landen, gebieden of middelen worden onteigend;
(c) Enige vorm van gedwongen volksverhuizing die tot doel of als gevolg heeft hun rechten te schenden of ondermijnen;
(d) Enige vorm van gedwongen assimilatie of integratie;
(e) Enige vorm van propaganda die is ontwikkeld om aan te zetten tot tegen hen gerichte rassen- of etnische discriminatie.

In gedachten houdend dat de Europese Unie nog eens een extra twintig miljoen migranten uit Azië en Afrika in de EU wil invoeren — terwijl onze kinderen niet alleen etnisch gezuiverd worden, maar al snel de status van etnische minderheid gaan bereiken en tevens gehersenspoeld worden in het aanvaarden van de verdringing van hun nationaliteit, van de verdrijving van hun grondgebied en onderdrukking van hun cultuur —, zou misschien een grote denker van de grachtengordel mij dan kunnen uitleggen waarom het “racistisch” is om zich tegen een dergelijk genocidaal politiek beleid te verzetten en waarom verschillende VN-verklaringen die met een enorm aplomb worden geciteerd wanneer het op de Palestijnen en diverse andere speeltjes van de socialistische elite wordt toegepast, ineens niet van toepassing zouden zijn wanneer het de inheemse Engelse bevolking betreft, die ware slachtoffers van een etnische zuivering zijn.

Maar Engeland is natuurlijk slechts een microkosmos in wat een wereldwijd fenomeen is. De derde wereld is booming en exporteert haar jeugdoverschot naar de eerste wereld, waar zij een godsdienst en een cultuur naar meebrengen die niet geschikt is voor democratie en vreedzame co-existentie. Dit kan alleen maar leiden tot een catastrofe voor de inheemse bevolking. We hebben kunnen zien wat er gebeurde na de overname door de islamitische meerderheid van het christelijke Libanon: een 15 jaar durende religieuze burgeroorlog die het leven van bijna 10% van de bevolking heeft gekost en 33% gewond heeft gemaakt — van wie de helft voor het leven gehandicapt. Dus wat is precies de rationele gedachte achter de invoer van de islam naar het Westen?

De progressieven zeggen ons dat het kolonialisme een kwaad was, dus waarom is de kolonisatie van de witte landen door niet-blanke volkeren — in veel grotere aantallen dan er ooit blanken naar niet-blanke landen gingen — iets om te vieren? In 2050 zullen de straten in de steden van Pakistan en Bangladesh vol met Pakistanen en Bengalezen zijn, daar zullen geen blanke mensen tussen lopen, net zomin als er witte mensen te vinden zullen zijn in de straten van Londen, Luton, Parijs, Rotterdam, Brussel, Malmö, enz., enz.

Jean Raspail in “The Camp Of The Saints” (1982):

Een Westen dat nog niet heeft begrepen heeft dat de witten, in een wereld die te klein geworden is voor haar inwoners, nu een minderheid zijn en dat de proliferatie van de andere rassen ons ras verdoemt, mijn ras, onherroepelijk in deze eeuw zal uitsterven, als wij ons vast blijven houden aan onze huidige morele principes.

Dit citaat van Jean Raspail moet niet lichtvaardig genomen worden. Blanken maakten in 1950 bijna 30% van de wereldbevolking uit, maar in 2050 zullen ze teruggevallen zijn naar een enkel cijfertje en onder de nieuw geborenen een aandeel leveren van slechts 5%. Voor een mensensoort met zo’n vage grip op het leven op deze onvriendelijke planeet, is het gedwongen worden een minderheid te worden in eigen vaderland, diens enige vrijhaven, een misdaad, zonder enig precedent.

———————

Fjordman voegde in een commentaar aan dit artikel toe:

Vertegenwoordigers van de Labour-regering van Tony Blair en Gordon Brown hebben openlijk, schriftelijk, toegegeven dat ze een weloverwogen beleid hebben van overspoelen het land met Derde Wereld immigratie met het voornemen de demografie voor eens en voor altijd te veranderen. Dit betekent dat de inheemse bevolking hun land ontnomen wordt. Zoals collega schrijver Paul Weston heeft aangetoond, heet een dergelijke politiek volgens de internationale verdragen die door de westerse autoriteiten zijn geratificeerd: “etnische zuivering”. Met andere woorden: de Britse autoriteiten hebben zwart op wit toegegeven dat zij een beleid van etnische zuivering nastreven tegen de inheemse bevolking.

Dus waarom ontketent het geen golf van protest van anderen, dat er een groot Westers NAVO en EU-land bezig is met het plegen van etnische zuiveringen? Was dat niet het excuus wat door de NAVO werd gebruikt om de Serviërs te bombarderen in 1999? Moeten we dan nu Londen bombarderen? Het antwoord op dit raadsel is eenvoudig: Andere Westerse landen protesteren hier niet tegen omdat zij met hetzelfde bezig zijn. Het vernietigen en onteigenen van de witte meerderheid van de bevolking om de opkomst van “global governance” en transnationaal socialisme te vergemakkelijken, is het officiële beleid van alle — en ik bedoel echt ALLE — Westerse landen, dus zonder enige uitzondering. Waar wij mee te maken hebben is een pan-Westerse burgeroorlog tussen globalistische oligarchen en mensen die nog steeds een band hebben met hun Europese wortels. Het probleem is dat de globalisten de westerse media en de academische wereld domineren en de Derde Wereld immigratie gebruiken om hun tegenstanders definitief te vernietigen. Ze noemen deze uitroeiing van hun eigen volk “tolerantie”, en tot nu toe kwamen ze ermee weg.

Maar dat zou kunnen veranderen. Ze komen er nu mee weg omdat het een onverklaarde oorlog is die voor het grootste deel in het geniep gevochten wordt. Nu zij met de dag arroganter en opener worden over hun ware doelstellingen zullen zij op steeds opstandiger en koppiger weerstand stuiten. Ik denk dat ze de woede die onder blanken wereldwijd aan het toenemen is, in ernstige mate onderschatten.

——————
[1] Zie ook: “Meisje van 6 jaar, als racist gebrandmerkt , of Jongen met syndroom van Down aangeklaagd wegens racisme”, of “Negenjarige aangeklaagd…” of “Omgaan met racisme op de speelplaats … etc..

[2] Midas, of koning Midas, is een Griekse mythologische figuur die alles wat hij aanraakte in goud kon veranderen.

[3] Aanvullend:
Artikel 3: Strafbaar zijn de volgende handelingen:
(a) genocide;
(b) samenspanning om genocide te plegen;
(c) rechtstreeks en openbaar aanzetten tot genocide;
(d) poging tot genocide;
(e) medeplichtigheid aan genocide.
Artikel 4: Zij, die genocide of een der andere in artikel 3 genoemde feiten plegen, worden gestraft, onverschillig of zij constitutioneel verantwoordelijke regeringspersonen, ambtenaren of privé-personen zijn

> Dit is een vertaling van “Ethnically Cleansing the English” dat met een korte introductie door Baron Bodissey verscheen op Gates of Vienna. Een paar aanvullingen betreffende de Nederlandse situatie, evenals de voetnoten, zijn voor de vertaler toegevoegd.