Warning: Use of undefined constant translate_tb_widget_register - assumed 'translate_tb_widget_register' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/libertiesalliance.org/public_html/wp-content/plugins/translate-this-button/ttb-sidebar-widget.php on line 129
Een Soldaat uit Irak doet een boekje open over Irak :: Liberties Alliance

Een Soldaat uit Irak doet een boekje open over Irak

By • on April 23, 2010

door Diana West —

Hieronder een bijzondere brief van een soldaat die momenteel in Irak gestationeerd is, een schrijfvriend van mij die ik mijn driedelige serie over de nasleep van de surge stuurde om zijn visie erover los te krijgen.

Wetend hoe bedenkzaam hij is, verwachtte ik een inhoudelijke reactie. Gezien alleen al zijn beperkte tijd had ik zeker geen essay van deze omvang verwacht en besloot ik, met zijn toestemming, het publiek te maken.

Het is anders dan alle andere commentaren uit Irak die ik heb gelezen: het is zowel koel beredeneerd als diep betrokken en zal zeker lezers uit het hele politieke spectrum op het puntje van de stoel zetten: de politiek-correct-gelovige liberalen, de Irak-is-een-succes-gelovige conservatieven en de-islam-als- een-religie-van-vrede activisten van zowel links als rechts.

Het zij zo.

Hij schrijft:

Mijn verontschuldigingen voor mijn verlate reactie. Ik heb de laatste tijd lange dagen moeten maken en had nog geen tijd om mijn gedachten en energie aan het schrijven hiervan te wijden.

In uw driedelige serie geeft u een uitstekende analyse van Irak en komt tot een juiste strategische beoordeling die niemand van de (politieke) leidinggevenden zou willen onderkennen.

Er is veel dat ik zou willen zeggen, maar ik wil niet uw tijd verspillen en zal daarom eerst aan het begin van deze mail een samenvatting geven, zodat u de uitgebreidere versie kunt overslaan als u dat wilt.

U heeft gelijk als u stelt dat onze inspanningen in Irak niets positiefs hebben opgeleverd en dat het land niet onze bondgenoot is. Hetzelfde geldt voor Afghanistan. Ik zou zelfs willen stellen dat de Irakezen onze vijanden zijn, vijanden die nu beter dan ooit toegerust zijn om de jihad tegen ons te voeren. Wij zullen het betreuren dat we dit hebben gedaan, berouwen dat wij er [van Irak] een officiele islamitische natie van gemaakt hebben. Evenzozeer als wij er spijt van zullen gaan krijgen van Afghanistan een officieel islamitisch land gemaakt te hebben. We zullen het betreuren dat wij onszelf dienstbaar hebben gemaakt voor de islam, die wereldwijd de jihad voert terwijl wij de weg banen voor de ‘Religie van de Vrede’ om gedurende dat proces de christenen te elimineren. (En dan te bedenken dat de VS ervan beschuldigd wordt op een “kruistocht” te zijn!) Het is een schande dat zoveel mensen weigeren te erkennen hoe afschuwelijk de islam werkelijk is, en dat de VS een fatale fout heeft gemaakt toen zij het niet aandurfde Afghanistan en de islam de oorlog te verklaren — toen zij weigerde de overwinning te behalen door de grootste militaire macht aller tijden samen te brengen.

Hier de hele analyse:

In deel 1 en deel 2 van The “Surge” and “Success” stelt u terecht dat onze inspanningen in Irak niets positiefs hebben opgeleverd en de Irakezen ons onderwijl hebben verraden. Ik vertrouw geen enkele Irakees of Midden-Oosterling meer. Het kan mij ook niet langer schelen als iemand mij daarom een “racist” of “onverdraagzaam” zou noemen. Die woorden hebben toch al hun betekenis verloren.

Denk ik dan dat iedere Irakees of Midden-Oosterling slecht is? Neen, maar ik denk dat het moeilijk is om het tegendeel te kunnen constateren. Een Irakees of Midden-Oosterling zal met een glimlach op het gezicht het ene moment je beste vriend zijn en het volgende moment je kop eraf snijden. Het is raar dat zovelen dat maar niet kunnen bevatten. Nog vreemder is het dat degenen die zo trots op hun borst slaan dat zij zo “cultureel bewust” zijn, het niet kunnen bevatten dat de cultuur en het denken in het Midden-Oosten en de islamitische gewoonten en -gedachten, compleet tegengesteld zijn aan die van ons (tenminste, “ons” aan de rechterkant van het politieke spectrum). Misschien verklaart deze onwetendheid voor en deel waarom de VS niet reageerde toen op het moment dat wij uit de grote Iraakse steden wegtrokken, Maliki de overwinning op de VS uitriep. Maar zelfs als het voor een deel daardoor verklaard zou kunnen worden, dan nog kan het niet als excuus dienen.

De oorlog die Iran voert in Irak is een travestie. En dat was het al sinds het begin onder Bush. Ik kan nog steeds maar niet geloven dat een natie een oorlog tegen ons kan voeren en onze militairen vermoorden, zonder daar de prijs van vegetelheid voor te betalen. Onze natie zit zich achterovergeleund te excuseren en voordurend te verdedigen tegen aantijgingen als zouden wij een “illegale” en “onrechtvaardige” oorlog voeren. Dit terwijl de Iraniërs en andere buitenlandse terroristen, en zelfs de Irakezen zélf, maar doorgaan Amerikaanse troepen te vermoorden zonder wat voor consequenties dan ook. We moeten oorlog terug voeren tegen hen. Maar dat doen we niet.

Ik herinner me dat er mensen waren die beweerden dat wij de aanslagen van de 11e september op onszelf hadden afgeroepen omdat wij het waren die “Bin Laden” hadden gemaakt. Ik heb dat nooit begrepen. Het feit dat wij de Afghanen geholpen hebben met de nederlaag van de Sovjet-Unie zou juist nog meer reden voor ons moeten zijn om Bin Laden te doden en Afghanistan te vernietigen.

Wij hebben hun levens gered en als dank vermoorden zij ons nu op onze eigen bodem. Maar onze regering heeft ten overstaan van haar burgers hun door God gegeven plicht verzaakt om straf uit te delen en recht te doen. De geschiedenis herhaalt zich nu in Irak. De Irakezen werden tientallen jaren onderdrukt en toen wij hun land eenmaal hadden bevrijd betaalden ze onze onvoorstelbare opoffering terug met verraad. Het is om misselijk van te worden.

In uw derde deel van The “Surge” and “Success”? Echt?” vat u perfect samen waar de VS zich nu bevindt in de “oorlog” in Irak. Op het moment dat wij van Irak een officieel islamitisch land hadden gemaakt, wist ik al dat het één van onze ergste vijanden zou worden. Hetzelfde geldt voor Afghanistan. Ik heb jaren geleden al gezegd dat het eindresultaat van al onze inspanningen zal zijn dat Irak als nieuw opgebouwd land beter dan ooit toegerust is om jihad tegen ons te voeren. Je kunt nu eenmaal geen officieel islamitisch land maken en er dan iets anders van gaan verwachten.

Helaas is zowel onze leiding als ons land niet in staat de islam te zien voor wat het werkelijk is: evil. En zo gaan we maar door met onze suïcidale praktijk. Het Iraakse verraad tegen de VS begon eerder dan ik had gedacht, maar ik had het hoe dan ook wel zien aankomen. Dit is werkelijk schandalig. Toch is de situatie nog veel onrechtvaardiger dan alleen dit.

Moslims hebben sinds hun krankzinnige, pedofiele oprichter hun cultus begon, jihad tegen het Westen gevoerd. De VS is vanaf de oprichting meteen ook al met die jihad geconfronteerd geweest. Maar nog erger dan onze politiek om landen op te bouwen die officieel islamitisch zijn, en daar dan ons bloed, geld, technologie, wapens en training in te gieten, is dat wij het stempel “bezetters” opgedrukt hebben gekregen en ervan beschuldigd worden op een “christelijke kruistocht” te zijn om de islam weg te vagen.

Sta daar eens even bij stil: Wij worden gedemoniseerd als een bezettingsmacht van “christelijke kruisvaarders” (als dat toch eens waar zou kunnen zijn!). En dat ondanks dat wij jihad hebben gevoerd in dienst van de islam, hebben geholpen de islam te verspreiden, moslims de ruimte hebben gegeven om christenen uit de weg te ruimen en wij voor ondankbare Irakezen sneuvelen. Dit alles terwijl terroristen van over de hele wereld Irak zijn binnengevallen en de Irakezen afslachten en onderdrukken. (En breek me de bek niet open over het feit dat wij — de Verenigde Staten van Amerika — op eigen territorium een ware invasie meemaken en bezet worden door illegale vreemdelingen die tegen ons strijden!)

Ik maak een jammerlijk understatement als ik stel dat de VS niet langer meer weet hoe je oorlog moet voeren. Wij hebben onze vijanden deze oorlog zich laten toeëigenen die er een media en informatieoorlog en -operatie van hebben gemaakt. Door te weigeren de manier van oorlogvoering van de vijand te negeren hebben wij ervoor gekozen niet te winnen. We hebben niet aan kinetische oorlogvoering gedaan (snel en massaal) waarmee we onze vijanden gemakkelijk in een paar maanden hadden kunnen verslaan, misschien wel in een paar weken dankzij onze superieure technologie, tactiek en militairen. En door dat alles schamen we ons er blijkbaar in het geheel niet voor dat een “coalitie” van tientallen landen nog niet eens een stelletje primitieve holbewoners kan verslaan. Ik kan geen woorden vinden om mijn verontwaardiging uit de drukken over deze en de vele andere ontelbare verschrikkingen die ons eens zo grote land plagen.

Elke dag is er wel iets anders dat nog perverser en onbillijker is dan de slechtheid van dag ervoor. Ik zit hier in Irak die mijn best te doen dat rampzalige excuus te verteren dat in deze oorlog voor “strategie” doorgaat, een strategie waar onze leiders openlijk van zeggen dat daarbij het leven van onze islamitische vijanden meer waard is dan dat van ons, een “strategie” waarbij de stafchef van het leger openlijk beweert dat de “ondergang van de diversiteit” een grotere ramp zou zijn dan het afslachten van onze militairen (en daar nog mee wegkomt ook, zonder ook maar een fluistering van protest vanuit het Amerikaanse volk). Ik bid dat ik hier levend vandaan kom, zodat ik mijn contract kan afronden en wegwezen van deze onzin en van dit verraad.

Nog twee dingen

Allereerst vraag ik me af hoeveel mensen er wel eens bij stil hebben gestaan hoe succesvol de islamitische aanslagen van 11 september 2001 waren. Kijk eens wat ze bereikt hebben. Ze hebben de islam op laten stomen naar het centrum van de wereld, ze hebben ongetwijfeld veroorzaakt dat meer mensen de islam bestudeerd hebben dan zij voorafgaand aan de aanslagen ooit voormekaar hadden kunnen krijgen. En de aanslagen in combinatie met de non-response van de VS heeft ze ongetwijfeld veel bekeerlingen opgeleverd. Bovendien, de reactie waar de Verenigde Staten wél toe kwam, heeft geleid tot het vestigen, verrijken en opleiden van de officieel islamitische volkeren van Irak en Afghanistan, en de verrijking en opleiding van talloze andere islamitische landen in de wereld.

De islam staat er nu beter voor dan ooit om wereldwijd de jihad te voeren. De aanslagen van 11 september hebben er ook toe geleid dat in de hele wereld moslims afgeschilderd worden als slachtoffers (met dank aan hun linkse bondgenoten) en hen geholpen heeft (nogmaals, met hulp van hun linkse bondgenoten) de jihad verder op te laten rukken, zelfs terwijl moslims en linkse lieden het christendom, Amerika en westerse waarden almaar verder besmeuren.

En tenslotte de kroon op de winst van de islamitische aanslagen van 11 september: acht jaar later koos de Verenigde Staten als haar leider een persoon die het best kan worden omschreven als een anti-Amerikaanse-, racistische-, islamitische meeloper (en met dezelfde naam als een beruchte Islamitische dictator). Dit is verbazingwekkend. Bizar zelfs. Onbegrijpelijk. Toch is het onze nachtmerrie-achtige realiteit. Het behaalde succes met de islamitische aanslagen van 11 september 2001 overstijgt de stoutste dromen van leden van de secte van de ‘Religie van de Vrede’.

Ter afsluiting wil ik u laten weten dat ik ben bereid om commentaar te leveren op andere berichten en artikelen die u publiceert, waaronder een aantal artikelen waarin u bericht over het debat dat met uw driedelige column over “de Surge” is geopend. Graag ben ik bereid commentaar te leveren en wel om twee redenen:

De eerste reden is dat iedereen die rechts is terug moet vechten tegen de islamitische oorlog tegen het Westen en de jihad tot staan brengen. En één van de manieren om terug te vechten is om je ertegen uit te spreken.

De tweede reden is dat ik voor het nageslacht wil vaststellen dat ik stevig gekant ben tegen dit en elk ander kwaad. Ik zal uitleggen waarom dit ertoe doet.

Linkse mensen zijn altijd druk in de weer de geschiedenis zodanig te herschrijven dat ze “rechts” kunnen demoniseren en onderwijl hun ware aard onder het tapijt te houden. Zij verafschuwen de waarheid net zoveel als de geniepigsten onder moslims. En als manier om de geschiedenis te kunnen herschrijven dringen zij politieke correctheid op, waarmee zij politieke tegenstanders het zwijgen op kunnen leggen, ze zodanig belasteren dat er voor hen geen plaats meer is in de samenleving.

We hebben het toegelaten dat links politieke correctheid tegen ons inzet om ons te ontmannen. In feite is politieke correctheid het voorkeurswapen van links waarmee ze rechts verlammen en hun islamitische bondgenoten een handje helpen, die ook al een anti-christelijke en anti-Amerikaanse fundamentalistische agenda aan het uitvoeren zijn.

Politieke correctheid weerhoudt ons ervan tegen links terug te vechten, en belet ons om volop verzet te bieden tegen de jihad en de islamitische dreiging te neutraliseren. Politieke correctheid doet ons inschikken naar links om “gematigd” te zijn en “onpartijdig”. Onze capitulatie aan links zal ons fysiek onheil brengen doordat de moslims met links de laatste verdedigingswerken van het Westen zullen slechten en ons historisch onheil zal brengen doordat onze tot slaaf gemaakte nakomelingen, wanneer zij terug kijken, zich af gaan vragen hoe we het hebben toegelaten dat die tweeling-waanzin van de islam en links de macht over ons uit is gaan oefenen en ons heeft vernietigd terwijl we die twee gemakkelijk hadden kunnen verslaan.

Onze nakomelingen zullen ons veroordelen voor ons stationair blijven draaien in het gezicht van het kwaad, en de linksen van de toekomst zullen onze onderdanigheid en de vervloeking van onze nakomelingen ‘gebruiken om de geschiedenis te manipuleren en de schuld ervan ons in de schoenen te kunnen schuiven als de opstellers van die afschuwelijke agenda die juist zij geschreven hadden. Toekomstig links zal van onze zondige overgave gebruik maken om voor hen de weg vrij te maken de macht over ons uit te oefenen en de beschaving nog eens een keer te vernietigen (allemaal in naam van de “progressievitiet” natuurlijk).

Ik zou niet willen dat de linksen de kans krijgen dit te uit te voeren. Ik wil niet dat ze in de toekomst ongestoord de geschiedenis gaan zitten herschrijven. Ik wil luid en duidelijk mijn stem verheffen (waar ik ook moge zijn) tegen alles wat de islam en de linksen voorstaan. Ik wil er geen twijfel over laten bestaan dat ik, als rechtse christen, hen en hun kernovertuigingen volkomen afwijs. Ik wil het op zijn minst onmogelijk maken dat toekomstige linksen kunnen gaan zeggen “dat het de rechtse christenen waren die de wereldwijde jihad hebben ondersteund” (en dan heb ik het nog niet over die klimaat-hoax van die lui, van die seksuele perverselingen en die vrijheid hatende communisten)!

“Het was christelijk rechts die wilde dat zij de macht overnamen en de wereld vernietigden!” Ik wil dit allemaal zover als kan onmogelijk maken, dat toekomstige linksen kunnen zeggen dat atheïsten, humanisten en seculieren (zoals Bruce Bawer, Christopher Hitchens, Tammy Bruce, en een paar anderen) geprobeerd hebben om zich te verzetten tegen de islamitische oorlog tegen het Westen, maar “niet de verstandelijk inferieure, doch numeriek superieure rechtse christenen konden overtuigen zich bij hen aan te sluiten!” Ik wil de in-naam-alleen-christenen en conservatieven tegengaan die zich in de “Religie van de Vrede” en linkse nonsense hebben ingekocht, en die met hun lafheid en afwijzing van de Waarheid een onnoemelijke hoeveelheid extra schade zullen aanrichten aan de beschaving en aan onze goede naam. En dat is waarom ik bereid ben om commentaar te leveren op meer van uw berichten.

Ik weet dat ik in de minderheid ben met mijn overtuigingen, maar dat kan me niet schelen. Ik wil als die 300 zijn, niet diegenen die bij Thermopylae vochten, maar die 300 die met Gideon tegen de Midianieten vochten. Ik wil pal staan voor de Waarheid.

Keep up the good work.

Sincerely,

A US soldier in Iraq

—————————
Dit is een vertaling van “A Soldier Speaks Out on Iraq, from Iraq” dat gepubliceerd werd op de blog van Diana West.