Warning: Use of undefined constant translate_tb_widget_register - assumed 'translate_tb_widget_register' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/libertiesalliance.org/public_html/wp-content/plugins/translate-this-button/ttb-sidebar-widget.php on line 129
Melanie Phillips: Jordanië is Palestina :: Liberties Alliance

Melanie Phillips: Jordanië is Palestina

By • on June 26, 2010

Maak van Jordanië Palestina, zegt Geert Wilders, want dat is het eigenlijk al sinds 1946. Dit zal een einde maken aan het Midden-Oosten conflict. Maar hij voegde er terecht aan toe: “Het is niet alleen een conflict over land, maar vooral over ideologie. Als Jeruzalem in handen valt van de moslims dan zullen Athene en Rome de volgende zijn. Aldus is Jeruzalem de belangrijkste frontlijn in de bescherming van het Westen. Het is geen conflict over territorium, maar eerder een ideologische strijd tussen de mentaliteit van het bevrijde Westen de ideologie van het islamitische barbarisme.” — Melanie Phillips zet in haar column uiteen waarom Geert Wilders gelijk heeft en tevens dat de Jordaniërs al sedert decennia hetzelfde zeggen:

Jordanië is Palestina

door Melanie Phillips

De Nederlandse politicus Geert Wilders heeft midden in de roos geschoten: “Jordanië is Palestina,” zei Geert Wilders, die de voorman is van de derde grootste partij in Nederland, de PVV. “Het veranderen van de naam Jordanië in Palestina zal een einde maken aan het conflict in het Midden-Oosten en de Palestijnen een plaatsvervangend thuisland bieden … Er is al sinds 1946 een onafhankelijke Palestijnse staat, en dat is het koninkrijk Jordanië.” Wilders deed tevens een beroep op de Nederlandse overheid om aan Jordanië te referen als Palestina, en haar ambassade te verplaatsen naar Jeruzalem.

Wilders heeft de grote inconvenient truth gezegd. Met als gevolg dat het onvermijdelijk zal worden afgedaan als iets wat “rechts” wel vaker zegt. Dat het dus natuurlijk onwaar is, omdat alles wat “rechts” zegt per definitie onwaar is. Kwebbeldekwebbel.

Maar het is niet onwaar. Het is correct. Iedereen die bekend is met de geschiedenis weet dat het correct is. Onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog bestond Palestina uit wat nu Jordanië, Israël, de Westelijke Jordaanoever en Gaza is. De grote mogendheden die de regio onderverdeelden, besloten dat Groot-Brittannië een mandaat voor het beheer van Palestina zou worden gegund om binnen de grenzen van dat gebied het historische Joodse thuisland te hervestigen. Binnen een paar jaar echter, gaf Winston Churchill, om redenen van realpolitik, driekwart van Palestina weg aan de Hasjemitische dynastie die er (Trans-)Jordanië stichtte (en de rest aan de Joden overliet om te regelen, maar dat is een ander verhaal).

Dus Jordanië is inderdaad Palestina. Zoals Camie Davis uiteenzet, hebben de Arabieren dat herhaaldelijk zelf gezegd: DUS Jordanie is inderdaad Palestina.

Jordaniërs zijn sinds decennia gretige pleitbezorgers van de “Jordanië is Palestina” positie. Ze gebruikten dit als rechtvaardiging voor de annexatie van de Westelijke Jordaanoever, met als argument dat Palestina een enkele, ondeelbare eenheid is, en Jordanië daarvan het legitieme bestuurlijke orgaan …

“Wij zijn de regering van Palestina, het leger van Palestina en de vluchtelingen van Palestina.” Minister President van Jordanië, Hazza’ al-Majali, 23 augusus 1959

“Palestina en Transjordanië zij één.” Koning Abdullah, bijeenkomst Arabische Liga in Caïro, 12 april 1948

“Palestina is Jordanië en Jordanië is Palestina; er is één volk en één land, met één geschiedenis en één en hetzelfde lot.” Prins Hassan, de broer van koning Hussein; toespraak voor de Jordaanse Nationale Assemblee, 2 februari 1970

“Jordanië is niet zomaar een Arabische staat met betrekking tot Palestina, maar eerder is Jordanië Palestina en Palestina is Jordanië in termen van het grondgebied, nationale identiteit, lijden, hoop en aspiraties.” Minister van Landbouw van Jordaanië, 24 september 1980

“De waarheid is dat Jordanië Palestina is en Palestina Jordanië.” Koning Hoessein, 1981

Zeker, tot 1970 voerde de “Palestine Liberation Organisation” terroristische acties uit tegen Jordanië op grond van het feit dat het Palestina was en de Hasjemitische minderheid de Palestijnse meerderheid regeerde. Pas nadat Jordanië duizenden Palestijnen had vermoord in wat “Zwarte September” is gaan heten (en wie in het westen bekommerde zich daar ooit over?) werd Israël opeens het enige historische thuisland van de Palestijnen, en werd Jordanië uit het plaatje werd weggeretoucheerd — en de fabricage van het “Palestinianisme” de aanvaarde waarheid.

Maar zoals de “Palestijnse” politicus Zouhair Moussein in 1977 in dagblad Trouw vertelde (met dank aan Israël Matzav voor de tip):

Het Palestijnse volk bestaat niet. De creatie van een Palestijnse staat dient slechts om de strijd tegen de staat Israël voort te zetten voor onze Arabische eenheid. In werkelijkheid is er tegenwoordig geen verschil tussen Jordaniërs, Palestijnen, Syriërs en Libanezen. Alleen om politieke en tactische redenen spreken we vandaag de dag over het bestaan van een Palestijns volk, aangezien de Arabische nationale belangen het vereisen dat we het bestaan van een afzonderlijk “Palestijns volk” poneren tegenover het Zionisme.

Om tactische redenen kan Jordanië — wat een soevereine staat is met gedefiniëerde grenzen — geen aanspraak maken op Haifa en Jaffa, terwijl als ik als Palestijn wel Haifa, Jaffa, Beer-Sheva en Jeruzalem kan opeisen. Echter, het moment dat we onze rechten vorderen over heel Palestina, zullen we geen minuut aarzelen om Palestina en Jordanië te verenigen.”

Het is de weigering van het Westen om dit verband te erkennen, evenals het volstrekt verkeerd interpreteren van de geschiedenis van de regio en de oorzaken van het conflict in het Midden-Oosten, wat één van de voornaamste oorzaken is waarom die moorddadige impasse tot op heden voort blijft duren.

Er kan geen vrede zijn zonder gerechtigheid, en kan er geen gerechtigheid zijn zonder waarheid. Wilders heeft de waarheid verteld. Door het met leugens volkomen verdraaide collectieve brein van het Westen, zal hij hiervoor vast verguisd en afgewezen worden. Hoe groter de waarheid, hoe groter de schoffering en hoe meer “rechts” de verteller van de waarheid voorgesteld wordt, met als doel zijn tarten van de leugens te neutraliseren.

En dat is waarom de “bad guys” aan de winnende hand zijn.

————————

Dit is een vertaling van “Jordan is Palestine” door Melanie Phillips, dat gepubliceerd is op The Spectator. De illustratie is van de website Free Republic, Melanie Phillips is een Britse journalist, columnist en auteur en in 1996 bekroond met de “Orwell Prize for journalism”. Melanie Phillips is de auteur van o.a. de bestseller Londonistan, How Britain is creating a terror state within (ISBN 1-59403-144-4).